Tours Virtuals, com es creen?

Formació adreçada a docents de cicle superior de primària, ESO i ensenyaments postobligatoris en la que es treballen les possibilitats dels tours virtuals com a eina didàctica a l'aula. Els tours virtuals són una eina en demanda creixent, sobretot pels joves (arran de la popularització durant la pandèmia, els videojocs o l'aparició del metavers), i el seu ús en l'àmbit educatiu ofereix moltes oportunitats. Actualment es poden crear tours virtuals fàcilment i afegint una capa multimèdia interactiva es converteixen en eines pedagògiques molt potents. Aquest curs de 30h ofereix la guia i les eines digitals necessàries per dissenyar i crear aquests tours, treballar les competències digitals de manera transversal i poder utilitzar-los en qualsevol àrea curricular i en qualsevol metodologia. Aprofitar els formats digitals en els que l'alumnat se sent més atret és una oportunitat per motivar-los en l'aprenentatge. Les visites virtuals són susceptibles de tractar qualsevol àrea (científica, social, artística,...) i així ho treballem en aquest projecte formatiu dotant als participants d’un actiu molt útil a nivell pedagògic.

L'activitat formativa s'impartirà en llengua catalana.

Es recomana fer prèviament el curs de Tours virtuals: què són i quin ús didàctic tenen o disposar de coneixements bàsics de Tours Virtuals.

La metodologia del curs es basa en:

 • El treball amb el material del curs a la plataforma Moodle, amb la lectura, visualització de vídeos explicatius de la persona experta i resolució de diversos tipus d'activitats de reflexió.

 • Activitats de síntesi: reflexió i aplicació del que s'ha après en el disseny i creació d’un tour virtual i un portafolis.

 • Altres activitats: tests interactius (autoformatius).


Objectiu general: Conèixer com es creen els tours virtuals i quines aplicacions didàctiques tenen.

Objectius específics: 

 • Conèixer les eines gratuïtes i de pagament per la creació de tours virtuals.

 • Dissenyar i crear tours virtuals multimèdia interactius.

 • Utilitzar els tours virtuals per millorar les accions d'ensenyament-aprenentatge a les aules. 

Continguts: 
 • Eines per crear tours virtuals.
 • Disseny i estructura d’un tour virtual.

 • Publicació i difusió d’un tour virtual.

La superació del curs s’avaluarà amb dues instàncies; una avaluació contínua que tindrà un pes del 30% i una avaluació final que comptarà un 70%. L'avaluació continua consistirà en:

 • una prova test o una prova tècnica sobre el contingut del curs (15%)

 • la realització d’un portafolis d’aprenentatge que es començarà a inici de la formació i s’anirà omplint al llarg de la mateixa on es registraran i es farà una reflexió (metacognició) sobre els aprenentatges assolits. (15%)

L’avaluació final consistirà en:

 • Una activitat pràctica (taller), que consistirà en dissenyar i desenvolupar un tour virtual i explicar la seva aplicació didàctica. (50%)

 • Una activitat col·laborativa de co-avaluació on cada participant haurà d'analitzar i comentar l'activitat pràctica final d'almenys un altre company o companya. (20%) 


Per superar el curs caldrà una valoració positiva de totes les activitats realitzades per part de la persona formadora.


 • Autoría Actilearning
 • Etapa Educativa Bachillerato / Educación Primaria / Educación Secundaria / Internivel
 • Certificación En proceso de homologación por el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.
 • Fecha Inicio 01/07/2024
 • Fecha Fin 31/07/2024
 • Sesiones directo NO
 • Horas 30

Nuestros partners


Cursos

Pídenos más información sin compromiso

Convocatoria a medida

Para centros de enseñanza

Si sois 10 o más personas interesadas
Consultoría de formación

Pregunta por nuestros servicios

Materiales formativos
Producimos y diseñamos materiales a medida
Utilizamos cookies
Preferencias de las cookies
A continuación, encontrará información sobre los propósitos para los cuales nosotros y nuestros socios utilizamos cookies y procesamos datos. Puede establecer sus preferencias para el procesamiento y/o consultar más información en los sitios web de nuestros socios.
Cookies analíticas Desactivar todo
Cookies funcionales
Otras cookies
Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, proporcionar las funciones que utilizan las redes sociales y analizar nuestro tráfico. Obtener más información sobre nuestra política de cookies.
Detalles Entiendo
Cookies