Mòdul 4. La programació d'aula

Nuevo
Mòdul 4. La programació d'aula

La programació de les unitats didàctiques sintetitza tot allò que farem per tal que cada infant i jove desenvolupi les competències proposades als objectius d’aprenentatge marcats prèviament.

En aquest curs en parlarem del tema, aprenent a analitzar com fer una programació d’aula i identificar-ne els components (els continguts d’aprenentatge i la seva priorització), prenent com a punt de partida el definit en les finalitats educatives de la nostra escola.

 

Modalitat: Autoformació en línia

Durada: 20 hores

Model d’aprenentatge: Tutoritzat per especialistes docents

Destinataris: Estudiants i professionals de l'educació

Metodologia

La metodologia del curs es basa en:

 • El treball amb el material del curs a la plataforma Moodle, amb la lectura i resolució de diversos tipus d’activitats de reflexió.
 • L’activitat de síntesi: reflexió i aplicació del que s’ha après en la revisió d’una proposta pròpia per a l’aula.
 • Altres activitats: Mapes conceptuals interactius (autoformatiu).

Objectius

 • Identificar els components de la competència i discriminar-los en funció de si són fets, conceptes, procediments i actituds.
 • Valorar el paper dels continguts d’aprenentatge de les diferents àrees com un mitjà per al desenvolupament de les competències, establint la seva priorització per a l’assoliment de les finalitats educatives de l’escola.
 • Identificar els indicadors d’avaluació dels objectius educatius i establir-ne el grau d’importància relativa en l’assoliment de les competències descrites en cada objectiu.
 • Distingir les diferents fases de tota seqüència didàctica i conèixer les condicions psicopedagògiques que han de complir per assegurar els aprenentatges significatius dels alumnes.
 • Identificar i analitzar el paper de les variables metodològiques que defineixen les pràctiques educatives i com interfereixen en el procés d’ensenyament-aprenentatge (relacions interactives, organització social de l’aula, avaluació, etc.).Continguts

 • Els objectius d’aprenentatge.
 • Competències i components competencials.
 • Els continguts d’aprenentatge i la seva priorització.
 • Els indicadors d’avaluació i la seva rellevància.
 • Fases de la seqüència didàctica i les condicions psicopedagògiques de cada fase.
 • Les variables metodològiques que caracteritzen i permeten descriure les activitats d’ensenyament aprenentatge.

Certificació

El curs es pot iniciar i acabar en qualsevol moment, però per rebre el certificat ha de ser completat abans del tancament de la convocatòria, el 21 de juliol de 2023.

 • Autoría EGPV (Garbí Pere Vergés)
 • Etapa Educativa Internivel
 • Certificación Homologado por el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.
 • Fecha Inicio 03/07/2023
 • Fecha Fin 21/07/2023
 • Sesiones directo NO
 • Horas 20

  Nuestros partners


  Cursos

  Pídenos más información sin compromiso

  Convocatoria a medida

  Para centros de enseñanza

  Si sois 10 o más personas interesadas
  Consultoría de formación

  Pregunta por nuestros servicios

  Materiales formativos
  Producimos y diseñamos materiales a medida
  Utilizamos cookies
  Preferencias de las cookies
  A continuación, encontrará información sobre los propósitos para los cuales nosotros y nuestros socios utilizamos cookies y procesamos datos. Puede establecer sus preferencias para el procesamiento y/o consultar más información en los sitios web de nuestros socios.
  Cookies analíticas Desactivar todo
  Cookies funcionales
  Otras cookies
  Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, proporcionar las funciones que utilizan las redes sociales y analizar nuestro tráfico. Obtener más información sobre nuestra política de cookies.
  Detalles Entiendo
  Cookies