BullyZero: el simulador digital pel tractament de l’assetjament i el ciberassetjament a les aules

BullyZero és una activitat formativa dirigida al professorat per afrontar el tractament de l'assetjament i el ciberassetjament als centres educatius utilitzant un simulador digital que presenta diversos incidents i casos crítics, alguns d’ells en format audiovisual. L'eina digital permet tractar un mateix cas des de diferents punts de vista, oferint rols i posicions diverses per entendre les diferents realitats i perspectives que pot tenir cada persona implicada. En funció de l’actuació que es faci i de la resposta seleccionada, el simulador donarà un resultat o un altre amb les corresponents explicacions de les seves conseqüències. 

L'activitat formativa s'impartirà en llengua catalana.

La metodologia del curs es basa en:

 • El treball amb el simulador digital, amb la lectura de documentació i normativa i la resolució de 50 casos d'assetjament escolar amb el simulador. 

Objectius Generals:

 • Sensibilitzar al professorat sobre la gravetat i la complexitat del problema de l'assetjament escolar i el ciberassetjament, i quin és el seu impacte en el benestar emocional i físic de l’alumnat, fomentant l'empatia i la col·laboració entre els diferents actors educatius.

 • Capacitar al professorat per prevenir, detectar i abordar situacions d'assetjament escolar i ciberassetjament, utilitzant metodologies vivencials (role-playing i vídeo-casos d’incidents) i estratègies basades en l'evidència mitjançant l’ús d’un simulador digital perquè puguin fer-ne una transferència al centre educatiu i a l’aula amb el seu alumnat.

Objectius Específics:

 • Conèixer els diferents tipus d'assetjament escolar i ciberassetjament, les seves característiques, manifestacions i conseqüències així com identificar els seus factors de risc i protecció. 

 • Analitzar el paper de les noves tecnologies en l'assetjament escolar i ciberassetjament, i les estratègies de prevenció i abordatge digitals que es poden fer servir. 

 • Adquirir habilitats i procediments d’anàlisi, intervenció i seguiment, davant de situacions d'assetjament escolar i ciberassetjament, des de la perspectiva del professorat. 

 • Practicar habilitats de comunicació i diàleg de tipus normatiu, persuasiu, argumentatiu, negociador i generatiu. 

Continguts:

 • L’assetjament versus el ciberassetjament: característiques, similituds i diferències. Situacions híbrides.

 • Els factors que motiven l’assetjament: o vinculats a postures i sistemes de creences culturals enfront diferents formes de diversitat: funcional, socioeconòmica, de classe social, ètnica, de raça, d'origen, de nacionalitat, sexual i de gènere.o vinculats a sentiments relatius a incidents concrets: venjança, enveja, humiliació, exclusió, etc. 

 • • Els tipus d'assetjament segons la modalitat de les agressions: físiques, psicològiques, verbal, sexual, social i, paral·lelament, ciberassetjament. 

 • Els rols i/o les posicions en una situació d'assetjament.

 • Els protocols d’actuació, consensuada i immediata, davant de situacions extremes d’assetjament o ciberassetjament.

 • L’anàlisi de la naturalesa dels principals factors que incideixen en una situació d’assetjament o ciberassetjament: antecedents, descripció de l’incident detonant, actors que intervenen (interpretació de la situació, formes d’actuació i estat emocional), aspectes sobre els que intervenir amb cada actor, estratègies d’intervenció (preventives, locals i/o innovadores) per a cada actor i indicadors de canvi basats en evidències.

 • Les estratègies de comunicació i d’intervenció. Definició i aplicació de les més apropiades en cada situació.

 • L’actuació activa enfront de situacions d’assetjament: intervenir, denunciar, etc. 


L’avaluació de l’activitat formativa consistirà en el treball dut a terme amb el simulador digital. Els i les participants hauran de consultar i visionar tots els diferents casos, situacions i incidents crítics proposats. El simulador anirà fent un registre de la interacció dels i les participants i generarà un informe. Cada participant podrà anar visualitzant els resultats de la teva interacció. Serà un treball autoformatiu i individual que tindrà feedback. 

Caldrà realitzar tots els casos proposats. Pes en relació a la totalitat de l’avaluació: 100%


 
 • Autoría Actilearning
 • Etapa Educativa Educación Primaria / Educación Secundaria / Internivel
 • Certificación En proceso de homologación por el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.
 • Fecha Inicio 01/07/2024
 • Fecha Fin 31/07/2024
 • Sesiones directo NO
 • Horas 30
BullyZero: el simulador digital pel tractament de l’assetjament i el ciberassetjament a les aules
50 €

Nuestros partners


Cursos

Pídenos más información sin compromiso

Convocatoria a medida

Para centros de enseñanza

Si sois 10 o más personas interesadas
Consultoría de formación

Pregunta por nuestros servicios

Materiales formativos
Producimos y diseñamos materiales a medida
Utilizamos cookies
Preferencias de las cookies
A continuación, encontrará información sobre los propósitos para los cuales nosotros y nuestros socios utilizamos cookies y procesamos datos. Puede establecer sus preferencias para el procesamiento y/o consultar más información en los sitios web de nuestros socios.
Cookies analíticas Desactivar todo
Cookies funcionales
Otras cookies
Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, proporcionar las funciones que utilizan las redes sociales y analizar nuestro tráfico. Obtener más información sobre nuestra política de cookies.
Detalles Entiendo
Cookies